Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FullName - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Název Pmg objektu včetně cesty tvořenou názvy nadřízených Pmg objektů.

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodou GetPathName.

Syntaxe:
String FullName
Volání:
s = oItem.FullName
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Pro Pma objekty je pro stejný účel určena metoda GetPathName.

 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice