Promotic

onMousePress - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí, uvolnění, nebo při dvojkliku levého tlačítka myši na Pmg objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) Typ akce levým tlačítkem myši.
0 - uvolnění tlačítka
1 - stisknutí tlačítka
2 - dvojklik tlačítka
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Alt.
pEvent.FocusIn - (Boolean) Indikace, zda stisknutím objekt získal fokus.
false - Pmg objekt již měl fokus před stisknutím.
true - Pmg objekt získal fokus tímto stisknutím.
pEvent.X - (Long) Pozice kursoru myši v ose X relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
U Pmg objektů, které mají okraj (viz konfigurátor "Okraj - šířka") se pozice počítá od tohoto okraje (tzn. kliknutím dovnitř levého obrysu je pozice X záporná).
pEvent.Y - (Long) Pozice kursoru myši v ose Y relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
U Pmg objektů, které mají okraj (viz konfigurátor "Okraj - šířka") se pozice počítá od tohoto okraj (tzn. kliknutím dovnitř horního okraj je pozice Y záporná).
Poznámka:
- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.


Upozornění 1: Vždy je nutno otestovat vlastnost pEvent.Action (viz Příklad).
Pokud by vlastnost nebyla testována, pak skript v události onMousePress bude volán dvakrát, protože pokud uživatel stiskne a uvolní tlačítko myši, pak událost onMousePress je vyvolána dvakrát, ovšem vždy s jiným parametrem pEvent.Action.
Upozornění 2: Do skriptu v případě, kdy je ošetřována akce s pEvent.Action=1, NENÍ vhodné umísťovat metody vyvolávající jiné okno na plochu (např. Pm.InputBox, atd.).
Pokud takováto metoda je použita, pak to může mít za důsledek následné NEvyvolání akce s pEvent.Action=0. Skripty vyvolávající další okna je nutno umístit do ošetření akce na hodnotu 0.


Tato událost je vyvolána pouze po stisknutí levého tlačítka myši.
Pravé tlačítko myši (tzn. volání kontextového menu) lze obsloužit v události onMenuFill.
Prostřední tlačítko myši zatím není podporováno pro nějaké vyvolání události.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 0)
{
// dělej něco, pokud se uvolňuje tlačítko myši
if (pEvent.Ctrl)
{
// Pokud byla navíc stisknuta klávesa Ctrl, pak dělej ještě něco navíc
}
}

Historie:
Pm8.03.06: Přidán parametr pEvent.FocusIn.
© MICROSYS, spol. s r. o.