Promotic

onRefresh - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při obnovování dat Pmg objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Obnovování dat Pmg objektu nastává buď:
- při automatickém překreslování obrazu - pokud tento obraz nemá nastaven konfigurátor "Perioda obnovování (refresh)" nebo
- po volání metody PmgObject.Refresh nebo
- po volání metody PmaPanel.Refresh (zastaralé).

Událost lze použít například k obnově dat v Pmg objektu (náhrada datových vazeb).
Viz také:
- PmgObject.onStart (událost)
- PmgObject.onStop (událost)
Příklad:
Tento skript v objektu PmgString bude zobrazovat aktuální čas.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Value = Pm.CreatePmDateObject().Format("%H:%M:%S");
© MICROSYS, spol. s r.o.