Promotic

Refresh - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Obnova obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této metody je lepší použít metodu Refresh objektu PmgRoot.
Syntaxe:
Empty Refresh()
Poznámka:
Pro lokální obraz:
Tuto metodu je nutno volat pouze pokud je zatržen konfigurátor "Perioda obnovování (refresh)" v objektu PmaPanel. V jiném případě se obrazy obnovují samy s periodou zadanou v konfigurátoru "Perioda časovače obrazů" objektu PmaRoot.
Metoda překresluje najednou všechny Pmg objekty tohoto obrazu. Pro řízené překreslování jen některých Pmg objektů místo této metody lze použít metodu PmgObject.Refresh.
Po volání této metody je vyvolána událost onRefresh a dále události onRefresh všech Pmg objektů tohoto obrazu.

Pro Web obraz:
Pro Web obrazy může být metoda Refresh užitečná v případech, kdy obnovování Web stránky není časté (viz konfigurátor "Perioda obnovování dat Web obrazu [s]") a zpětný skriptový zásah z klienta na server (voláním pMe.PmPanel.Methods) způsobí změnu dat, které se zobrazují na Web klientovi. Tehdy po volání Methods je vhodné volat Refresh a to způsobí okamžitou obnovu dat na klientovi. Viz Příklad níže.
Viz také:
Příklad:
Volání metody projektanta "SendData" (např. v události onButtonUp objektu PmgButton) ve Web klientovi způsobí volání této metody v PROMOTIC serveru. Tato metoda například zpracuje na serveru hodnotu 3.14 a pozmění ta data na serveru, které pozoruje klient. Pokud by se následně na klientovi nezavolala metoda Refresh, pak by se na klientovi obnovila data až s pravidelným obnovením obrazu, např. za 10 nebo více sekund.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SendData(3.14);
pMe.PmPanel.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r.o.