Promotic

Vars - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Vrací proměnnou objektu PmgRoot v tomto obrazu. Viz Proměnné Pmg objektu.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční). Není totiž vhodné měnit vlastnosti Pmg objektů přímo zvnějšku obrazu. Uvnitř obrazu lze použít lepší metodu PmgObject.Vars.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Object Vars(String sName)
Parametry:
sName(String) Název proměnné (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:
Tyto proměnné lze definovat v editoru grafiky v objektu PmgRoot v kartě "Proměnné".
Viz také:
- PmgObject.Vars (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
pMe.PmPanel.Vars("Numvar").Value = 100;

// Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
pMe.PmPanel.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"

// Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
pMe.PmPanel.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historie:
Pm8.03.00: zastaralé
Pm8.02.00: změněno na objekt
© MICROSYS, spol. s r.o.