Promotic

Title - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Titul obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.ViewerTitle.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul obrazu" tohoto objektu.
Viz také:
- PmgRoot.ViewerTitle (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var sTitle = oPanel.Title;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Title = "Title panel";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.