Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFocusIn - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním).

Pokud má obraz fokus, pak je aktivní v tom smyslu, že informace o stisknuté klávese jde do tohoto okna. Při získání fokusu se obvykle změní barva pozadí záhlaví okna (pokud okno záhlaví má).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice