Update cookies preferences
Promotic

onFocusIn - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním).
Pokud obraz má fokus, pak je aktivní v tom smyslu, že informace o stisknuté klávese jde do tohoto okna. Při získání fokusu se obvykle změní barva pozadí záhlaví okna (pokud okno má záhlaví).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaPanel.Focus (vlastnost)
- PmaPanel.onFocusOut (událost)
- PmgObject.onFocusIn (událost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("onFocusIn");
© MICROSYS, spol. s r.o.