Promotic

OpenView - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Metoda otevře prohlížeč jiného objektu.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView (viz Otevření prohlížeče objektu PmaPanel).
Syntaxe:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřena.
Podrobný popis viz sObjectPath.
sOptions[nepovinné] (String) Parametry předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".
Podrobný popis viz sOptions.
sParams[nepovinné] (String) Data předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Podrobný popis viz sParams.
oExtra[nepovinné] (PmMap) Dodatečné údaje pro prohlížeč. Data se zde definují vytvářením vlastností v objektu PmMap (na rozdíl od předchozích parametrů sOptions a sParams kde se údaje zadávají textově) - lze tak předávat hodnoty obecnější než jen textové.
Podrobný popis viz oExtra.
Poznámka:
Pro otevření prohlížeče musí být v otevíraném objektu splněno oprávnění. Například:
- pro objekt PmaPanel: oprávnění PanelOpen nebo WebRead
- pro objekt PmaAlarmGroup: oprávnění "WebRead"
- atd.


Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Všechny níže uvedené příklady jsou v jazyce JavaScript a předpokládají, že metoda OpenView je volána v události Pmg objektu (například v události onButtonUp objektu PmgButton).
Příklady jsou funkční pro lokální obrazy i pro Web obrazy.
Pokud je potřeba otevírat nové okno přímo z aplikační události (například v objektech PmaTimer, PmaKey ...), pak je lepší volat metodu PmaWorkspace.OpenView.
Příklad otevření okna se zadanými parametry:
Otevře jiný obraz v novém okně se zadáním hodnoty parametrů nmb a idx.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/Obraz3", "target:_blank;", "pars:{nmb:2;idx:5;}");
Příklad otevření okna s umístěním podle Pmg objektu:
Otevře okno na pozici Pmg objektu, ve kterém se volá metoda OpenView.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPos = "view," + pMe.X + "," + pMe.Y + ";";
pMe.PmPanel.OpenView("/Obraz3", "target:_blank;" + sPos, "");
Příklad otevření prohlížeče alarmů:
Otevře prohlížeč stavu alarmů (objekt "/alarmy") v hlavním rámu aplikace tlačítkem v obrazu. Prohlížeč alarmů může být otevřen v aplikaci i ve Web klientovi.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy", "target:main;");
// nebo
pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy/#state", "target:main;");
Příklad otevření prohlížeče objektu PmaWebDir:
Otevře Web prohlížeč a zobrazí soubor HlavniStrana.htm, který je nabízen objektem PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/Web/WebDir", "target:_blank;", "file:HlavniStrana.htm");
Příklad otevření Web prohlížeče:
Otevře Web prohlížeč a zobrazí zadanou HTML stránku na internetu (https://www.promotic.eu).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:https://www.promotic.eu");
Příklad otevření HTML stránky nabízené jinou PROMOTIC aplikací:
Otevře Web prohlížeč a zobrazí zadanou HTML stránku nabízenou jinou PROMOTIC aplikací. Přihlašovací údaje mohou být uvedené v URL adrese, ale heslo nesmí být prázdné:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:http://username:pass@192.168.1.25:82/workspace/main.htm");");
Příklad otevření obrazu prohlížeče trendů:
Otevření obrazu s prohlížečem trendů, kde v parametru trConnect je střídavě uvedeno ID-skupiny a ID-proměnné připojené automaticky při otevření obrazu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/PanelTrend", "target:main;", "pars:{trConnect:group0,temper,group0,pressure;}");

Historie:
Pm8.01.02: Pomocí metody PmaPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","URL adresa") lze nyní otevřít i okno pro prohlížení jakékoli HTML stránky na Internetu nebo na disku.
© MICROSYS, spol. s r. o.