Promotic

OpenView - metoda objektu PmaWorkspace

Popis:
Metoda otevře prohlížeč jiného objektu.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView.
Syntaxe:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřena.
Podrobný popis viz sObjectPath.
sOptions[nepovinné] (String) Parametry předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".
Podrobný popis viz sOptions.
sParams[nepovinné] (String) Data předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Podrobný popis viz sParams.
oExtra[nepovinné] (PmMap) Dodatečné údaje pro prohlížeč. Data se zde definují vytvářením vlastností v objektu PmMap (na rozdíl od předchozích parametrů sOptions a sParams kde se údaje zadávají textově) - lze tak předávat hodnoty obecnější než jen textové.
Podrobný popis viz oExtra.
Poznámka:
Pro otevření prohlížeče musí být v otevíraném objektu splněno oprávnění. Například:
- pro objekt PmaPanel: oprávnění PanelOpen nebo WebRead
- pro objekt PmaAlarmGroup: oprávnění "WebRead"
- atd.
Příklad1:
Otevře obraz "../Obraz2" v rámu "main" s hodnotou parametru nmb.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oWorkspace.OpenView("../Obraz2", "target:main;", "pars:{nmb:2;}");
Příklad2:
Otevře HTML report "../Report" v rámu "main".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oWorkspace.OpenView("../Report", "target:main;", "");
Příklad3:
Otevře prohlížeč stavů alarmů (objekt "/alarmy") v hlavním rámu aplikace.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oWorkspace.OpenView("../alarmy", "target:main;");
// nebo
oWorkspace.OpenView("../alarmy/#state", "target:main;");
© MICROSYS, spol. s r. o.