Promotic

Oprávnění - karta objektu PmaPanel

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
PanelOpenPovolení/zákaz otevření obrazu v aplikaci. Je to určení lokálních uživatelů, kteří mohou otevřít tento obraz. Nemá smysl pro síťové uživatele.
PanelClosePovolení/zákaz zavření obrazu v aplikaci. Je to určení lokálních uživatelů, kteří mohou zavřít tento obraz. Nemá smysl pro síťové uživatele.
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) tohoto objektu. Má smysl pouze pokud je vyplněna karta "Web server". Má smysl pouze pro síťové uživatele. Viz: Web obrazy.
WebWritePovolení/zákaz zápisu z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou provádět zpětné zásahy z obrazu. Má smysl pouze pokud je vyplněna karta "Web server". Má smysl pouze pro síťové uživatele. Viz: Web obrazy.
WebMethodsPovolení/zákaz volání metod z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou využívat volání projektanských metod obrazu. Metody obrazu jsou definovány v kartě "PmaObject > Metody", a lze je volat i v obrazech určených pro Web. Má smysl pouze pokud je vyplněna karta "Web server". Má smysl pouze pro síťové uživatele.
Podobné je oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > WebMethods", které je určeno pro povolení volání globálních metod aplikace.
© MICROSYS, spol. s r.o.