Promotic

GetLastRefresh - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Slouží pro získání času, kdy naposledy tento obraz požádal o data (lokálně nebo na Webu).
Syntaxe:
Date GetLastRefresh()
Poznámka:
Takto lze určit, zda je/není obraz právě otevřený (lokálně nebo na Webu), a pak například upravit periodu komunikace.
Viz také:
Příklad:
Skript v události PmaTimer.onTick nastaví periodu komunikace v závislosti na otevřeném nebo zavřeném obrazu "MainPanel".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nGetLastRefresh = pMe.Pm("/MainPanel").GetLastRefresh();
var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group");
var nSecRefresh = 3;   // x second
var nTimeOut = Pm.Time - (1 / 24 / 60 / 60) * nSecRefresh;

if (nTimeOut > nGetLastRefresh)
{
Pm.Debug("slow communication");
oCommGroup.UpdateRate = 5000;
}
else
{
Pm.Debug("fast communication");
oCommGroup.UpdateRate = 1000;
}

Historie:
Pm9.00.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.