Update cookies preferences
Promotic

ScreenX - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k obrazovce bez ohledu na typ obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Long ScreenX
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- PmaPanel.ScreenY (vlastnost)
- PmaPanel.X (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nScreenX = oPanel.ScreenX;
© MICROSYS, spol. s r.o.