Promotic

Y - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k nadřízenému oknu (závisí na typu obrazu).
Samostatné okno: pozice je relativně k obrazovce.
Modální okno: pozice je relativně k obrazovce.
Pmg objekt: pozice je relativně k nadřízenému obrazu (odpovídá pozici objektu PmgFrame).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Long Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- PmaPanel.X (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nY = oPanel.Y;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Y = 200;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.