Promotic

ScrollX - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
X-ová souřadnice levého horního rohu vlastního obsahu obrazu zobrazeného v okně obrazu. Posun obsahu obrazu v okně obrazu má smysl, pokud je obraz větší než okno, ve kterém se daný obraz prohlíží. Pak lze obsah posunovat pomocí scrollbarů (posuvných lišt).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.ViewerScrollX.
Syntaxe:
Long ScrollX
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nScrollX = oPanel.ScrollX;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.ScrollX = 400;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.