Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PrintToBmp - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Uložení obrazu nebo jeho části do souboru *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční). Viz PmaPanel.Print, PmgRoot.Print.

Syntaxe:
Boolean PrintToBmp(String sFile, [String sOptions], [String sParams])
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif). Přípona souboru určuje formát uložení.

Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob tisku (výřez, atd.). Pokud není nastaveno, pak se tiskne celý obraz s výchozím nastavením. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "x:0;y:0;dx:300;dy:200;".
"x:nnn;" (nepovinné) - Pozice x levého horního bodu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"y:nnn;" (nepovinné) - Pozice y levého horního bodu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"dx:nnn;" (nepovinné) - Velikost x výřezu (přednastaveno: celý obraz) (v pixelech).
"dy:nnn;" (nepovinné) - Velikost y výřezu (přednastaveno: celý obraz) (v pixelech).
sParams[nepovinné] (String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů objektu PmgRoot. Tento parametr je pak přístupný v konfigurátorech obrazu pomocí Makro výraz $.par a ve skriptu metodou GetPar. Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem (název) a hodnotou. Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}". Viz také: Parametry Pmg objektu. Dodatečné parametry definující způsob tisku (výřez, atd.). Pokud není nastaveno, pak se tiskne celý obraz s výchozím nastavením. Viz Výchozí hodnota sParams.
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl obraz úspěšně uložen
false - V jiném případě
Poznámka:
Pokud se tato metoda vyvolá nad obrazem, který není otevřen, pak se obraz neviditelně otevře a po tisku zavře. Přitom se nevyvolají události onOpen a onClose.

Upozornění! Okenní Pmg objekty nemusí být zobrazeny vždy správně (např. objekt PmgVideo v módu přehrávání Multimediální), protože se nestihnou včas vytvořit nebo načíst data.

Charakteristika základních tří grafických formátů:

*.bmp - zcela bez komprese, soubory jsou největší ze všech formátů.
*.png - bezeztrátová komprese, obraz je v originální kvalitě, soubory jsou značně menší (doporučený formát).
*.jpg - ztrátová komprese, obraz už není v originální kvalitě, ale soubory jsou nejmenší z dostupných formátů.
 
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Uložení celého obrazu do souboru test.bmp:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.bmp")
Příklad2:
Uložení výřezu části obrazu do souboru test.png, kde výřez začíná na pozici 100,100 a jeho velikost je 300,200:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.png", "x:100;y:100;dx:300;dy:200;")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice