Promotic

PrintToBmp - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Uložení obrazu nebo jeho části do souboru *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční). Viz PmaPanel.Print, PmgRoot.Print.
Syntaxe:
Boolean PrintToBmp(String sFile, [String sOptions], [String sParams])
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif). Přípona souboru určuje formát uložení.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob tisku (výřez, atd.).
Pokud není nastaveno, pak se tiskne celý obraz s výchozím nastavením.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "x:0;y:0;dx:300;dy:200;".
"x:nnn;" (nepovinné) - Pozice x levého horního rohu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"y:nnn;" (nepovinné) - Pozice y levého horního rohu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"dx:nnn;" (nepovinné) - Velikost x výřezu (přednastaveno: celý obraz) (v pixelech).
"dy:nnn;" (nepovinné) - Velikost y výřezu (přednastaveno: celý obraz) (v pixelech).
sParams[nepovinné] (String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů objektu PmgRoot.
Tento parametr je pak přístupný v konfigurátorech obrazu pomocí Makro výraz $.par a ve skriptu metodou GetPar.
Každý jednotlivý parametr je zde tvořen identifikátorem (název) a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Viz také: Parametry Pmg objektu.
Vrácená hodnota:
true - Pokud obraz byl úspěšně uložen
false - V jiném případě
Poznámka:
Pokud tato metoda se vyvolá nad obrazem, který není otevřen, pak obraz se neviditelně otevře a po tisku zavře. Přitom se nevyvolají události onOpen a onClose.
Upozornění! Okenní Pmg objekty nemusí být zobrazeny vždy správně (např. objekt PmgVideo v módu přehrávání Multimediální), protože se nestihnou včas vytvořit nebo načíst data.
Charakteristika základních tří grafických formátů:
*.bmp - Zcela bez komprese. Soubory jsou největší ze všech formátů.
*.png - Bezeztrátová komprese. Obraz je v originální kvalitě. Soubory jsou značně menší (doporučený formát).
*.jpg - Ztrátová komprese. Obraz už není v originální kvalitě ale soubory jsou nejmenší z dostupných formátů.


Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Uložení celého obrazu do souboru test.bmp:
Uložení celého obrazu do souboru test.bmp:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.bmp")
Příklad2:
Uložení výřezu části obrazu do souboru test.png, kde výřez začíná na pozici 100,100 a jeho velikost je 300,200:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.png", "x:100;y:100;dx:300;dy:200;")
© MICROSYS, spol. s r.o.