Promotic

GetPar - metoda objektu PmgObject

Popis:
Čtení hodnoty parametru Pmg objektu.
Pokud zadaný parametr není v tomto objektu, pak se hledá tento parametr v rodičích tohoto objektu až nakonec se hledá v parametrech objektu PmgRoot.
Syntaxe:
Variant GetPar(String sPar, [Long nAttr])
Parametry:
sPar(String) Název parametru (rozlišuje velká/malá písmena).
nAttr[nepovinné] (Long) Dodatečné atributy pro zjištění parametru.
0 (přednastaveno) - Vrácená hodnota je typu String.
1 - Vrácená hodnota je typu Long.
Pokud hodnota nelze převést na celé číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN - lze testovat metodou Pm.IsValid.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu parametru.
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Parametr lze číst:
- ve skriptu metodou GetPar.
- v konfigurátorech pomocí makro výrazu $.par (např. při definování datových vazeb).

Oba přístupy čtou parametr kaskádním způsobem (bubláním), tzn. pokud objekt, ve kterém se makro/metoda používá, tento parametr nemá, pak se parametr hledá v jeho rodiči (v objektu, do kterého je vnořen) až nakonec ho hledá v objektu PmgRoot.

Metoda je funkční i ve Web obrazu.
Viz také:
Příklad:
Čtení hodnoty parametru abc. Tento parametr může být definován v Pmg objektu oObject nebo v jeho rodičích.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Panel0");
var x = oObject.GetPar("abc");

Historie:
Pm9.00.14: (Revize 1) Opravená chyba: Vyhodnocení parametru ve vložených grafických objektech
Pm8.03.26: Zobecnění o parametr nAttr. Nyní tak lze zadat, že metoda vrací hodnotu jako datový typ Long (v jiném případě vrací vždy jako String).
Pm8.02.03: metodou GetPar byl dostupný pouze první parametr.
© MICROSYS, spol. s r.o.