Promotic

onFocusOut - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána pokud objekt ztratí fokus.
Událost lze použít například k uvolnění pomocných informací aktivovaných při předcházejícím získání fokusu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.


Události onFocusIn a onFocusOut jsou vhodné pro vyvolání nějaké akce při získání nebo ztrátě fokusu. Pro vizualní změny Pmg objektu při změně fokusu je vhodnější událost onModeChange, která poskytuje komplexnější informace o stavu Pmg objektu.
Viz také:
- PmgObject.onFocusIn (událost)
- PmgObject.Focus (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.BorderWidth = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.