Promotic

Pm - metoda objektu PmgObject

Popis:
Metoda vrací Pma objekt umístěný ve stromu Pma objektů.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší ji nahradit voláním metody obrazu (pMe.PmPanel.Methods).
Syntaxe:
Object Pm(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta k Pma objektu ve stromu Pma objektů nebo k jeho podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).
Cesta popisuje umístění objektu ve stromu Pma objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /.
- Na vnořený Pma objekt se odkazuje jeho názvem.
- Na nadřízený Pma objekt se odkazuje znaky ...
- Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmaObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars).
To znamená, že # adresace opouští strom Pma objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty Pma objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování funkce.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:
Pokud cesta (parametr sPath) nezačíná znakem lomítko (/), pak představuje relativní cestu. V tom případě se reference získá relativní k objektu PmaPanel, v němž je Pmg objekt (ve kterém je skript volán) umístěn.
Pokud cesta začíná znakem lomítko, pak představuje absolutní cestu. Tehdy se reference získá adresováním relativně k kořenovému objektu ve stromu Pma objektů - tzn. relativní k objektu PmaRoot.
Podrobnější vysvětlení absolutní a relativní cesty viz metoda PmaObject.Pm.

Identifikátor #vars: Na objekt PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu".
Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (objekt PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).

Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na Pma objekt ve stromu Pma objektů nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmaObjectRef("cesta").

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm.
Viz také:
Příklad:
Vrací referenci pomocí absolutní cesty:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTemp
Set oTemp = pMe.Pm("/Kotel1/Teplota")
Vrací referenci pomocí relativní cesty.
Objekt bude hledán na stejné úrovni stromu objektů jako objekt PmaPanel, v němž je umístěn Pmg objekt, nad nímž je metoda volána:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTemp
Set oTemp = pMe.Pm("../Teplota")
Vrací referenci na podobjekt PmVar v objektu PmaData:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oVar
Set oVar = pMe.Pm("/Kotel1/Data/#vars/Teplota")
© MICROSYS, spol. s r.o.