Promotic

IniDy - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Počáteční výška Pmg objektu.
Syntaxe:
Long IniDy
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dy" tohoto objektu.
 
Počáteční pozice znamená pozici/velikost, ve které byl objekt nakreslený v editoru grafiky. Jedná se o statickou hodnotu v konfigurátorech bez ohledu na případnou datovou vazbu (nejedná se o první vyhodnocení datové vazby).

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.IniDx (vlastnost)
- PmgObject.IniY (vlastnost)
- PmgObject.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nIniDy = oObject.IniDy;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.