Promotic

Stupnice - karta objektu PmgObject

Popis:
Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů - umístění, barva, písmo, počet a délka dílků, popis stupnice, atd.
Tato karta se svými konfigurátory je společná pro Pmg objekty: PmgBarBox a PmgSliderBox.
Konfigurátory:
Vpravo / DoleViz: "Vlevo / Nahoře".
Vlevo / NahořeVýběr umístění stupnice relativně k sloupci.
Volby "Vpravo" a "Vlevo" jsou uvažovány pro případ, kdy konfigurátor "Směr růstu" je nastaven na "Nahoru" nebo "Dolů".
Volby "Dole" a "Nahoře" jsou uvažovány pro případ, kdy konfigurátor "Směr růstu" je nastaven na "Vpravo" nebo "Vlevo".

Zatrženy mohou být obě volby zároveň.
Barva stupniceNastavení barvy hlavních a vedlejších dílků stupnice (u ručkového měřiče také barva oblouku stupnice)
Barva popisu stupniceNastavení barvy textu popisu stupnice
Písmo popisu stupniceNastavení písma popisu stupnice
Vzdálenost stupniceVzdálenost (v pixelech) mezi stupnicí a ukazatelem měřené veličiny (sloupec nebo ručka)
Vzdálenost popisuVzdálenost mezi stupnicí a popisem stupnice (v pixelech)
Délka hlavních dílkůDélka hlavních dílků stupnice (v pixelech). Hlavní dílky mohou být s popisem nebo bez popisu. Pokud jsou definovány i vedlejší dílky, pak by měla být délka hlavních dílků větší než délka vedlejších dílků.
Délka vedlejších dílkůDélka vedlejších dílků stupnice (v pixelech). Vedlejší dílky jsou vždy bez popisu a mely by tedy být kratší než hlavní dílky.
Počet hlavních dílkůPočet hlavních dílků určuje na kolik částí bude stupnice rozdělena. Zároveň je tím definováno, kolik dílků maximálně může mít popis. Pokud rozsah stupnice bude například od 0 do 4, pak počet hlavních dílků může být 5 (0,1,2,3,4) nebo 3 (0,2,4), ale také 9 (0,0.5,1.0, ... 4.5,5.0).
Počet vedlejších dílků v hlavním dílkuHodnota určuje počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními dílky. Vedlejší dílky nemají žádný popis.
Který hlavní dílek má popisZde zadaná hodnota určuje, u každého kolikátého z hlavních dílků stupnice bude zobrazena také hodnota příslušející tomuto dílku. Pokud bude toto číslo například 3, pak první hlavní dílek bude mít popis, druhý a třetí hlavní dílek nebudou mít popis, čtvrtý hlavní dílek bude mít popis, atd. Toto číslo musí být celé a větší nebo rovno než jedna.
Počet desetinných místNastavení přesnosti popisu stupnice

Historie:
Pm9.00.26: Opravená chyba: Nezobrazovaly se obě stupnice najednou ve Web obrazu.
© MICROSYS, spol. s r.o.