Promotic

Slider - karta objektu PmgSlider

Popis:
Konfigurace táhla.
Konfigurátory:
HodnotaHodnota odpovídající poloze táhla.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Value.
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
Dolní mezHodnota dolní meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.
Horní mezHodnota horní meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.
Přírůstek tlačítkoHodnota, o kterou se změní hodnota táhla právě po stisknutí některého z tlačítek
Přírůstek táhloHodnota, o kterou se změní hodnota táhla právě kliknutím na pozadí táhla, tzn. oblast mezi tlačítky a táhlem.
Příklad:
Dolní mez bude rovna 1, horní mez bude rovna 9 a přírůstek táhlo bude 2. Potom kliknutím na pozadí táhla (oblast mezi tlačítky a táhlem) se změní pozice táhla právě o hodnotu 2. Pokud je tedy aktuální hodnota táhla 5, pak kliknutím na pozadí táhla se změní hodnota na 3 nebo 7 podle toho, zda klikneme do oblasti pod nebo nad táhlo.
Směr růstuUrčuje směr, kterým bude zapisovaná hodnota růst. Na konci nastaveného směru bude definována Horní mez.
Vpravo
Vlevo
Dolů
Nahoru
Barva tlačítekBarva tlačítek (s výjimkou šipek) a táhla.
Šířka táhlaVýška nebo šířka táhla v pixelech (podle konfigurátoru "Směr růstu").
Barva šipekBarva šipek v tlačítkách
V tomto konfigurátoru není funkční jeho datová vazba pro Web obrazy.
Výška tlačítekVýška nebo šířka tlačítek v pixelech (podle konfigurátoru "Směr růstu").
Zapsat data až při uvolnění myšiPokud hodnota táhla je měněna tažením myši, pak je nová hodnota zapsána až při uvolnění tlačítka myši (v jiném případě je zapisováno průběžně).
© MICROSYS, spol. s r.o.