Promotic

Value - vlastnost objektu PmgSlider

Popis:
Hodnota táhla odpovídající poloze tlačítka zadaná v mezích ValueMin, ValueMax.
Syntaxe:
Double Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSlider = pMe.Items("/Slider");

var value = oSlider.Value;   // Čtení z vlastnosti
oSlider.Value = 70;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.