Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmgSlider

Popis:
Hodnota táhla odpovídající poloze tlačítka zadaná v mezích ValueMin, ValueMax.
Syntaxe:
Double Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSlider = pMe.Items("/Slider");
var value = oSlider.Value;  //čtení

oSlider.Value = 70;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice