Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - vlastnost objektu PmgSlider

Popis:
Dolní mez zadávané hodnoty.
Syntaxe:
Double ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgSlider.Value (vlastnost)
- PmgSlider.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSlider = pMe.Items("/Slider");
var valueMin = oSlider.ValueMin;  //čtení

oSlider.ValueMin = -10;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice