Update cookies preferences
Promotic

ValueMin - właściwość obiektu PmgSlider

Opis:
Zakres dolny wprowadzanej wartości.
Składnia:
Double ValueMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgSlider.Value (właściwość)
- PmgSlider.ValueMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSlider = pMe.Items("/Slider");

var valueMin = oSlider.ValueMin;   // Odczyt z właściwości
oSlider.ValueMin = -10;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.