Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - wlaściwość obiektu PmgSlider

Opis:
Zakres dolny wprowadzanej wartości.
Składnia:
Double ValueMin
Wołanie:
oSlider.ValueMin = val
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" niniejszego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice