Update cookies preferences
Promotic

Value - właściwość obiektu PmgSlider

Opis:
Wartość suwaka odpowiadająca pozycji przycisku w określonych zakresach ValueMin, ValueMax.
Składnia:
Double Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSlider = pMe.Items("/Slider");

var value = oSlider.Value;   // Odczyt z właściwości
oSlider.Value = 70;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.