Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - właściwość obiektu PmgSlider

Opis:
Zakres górny wprowadzanej wartości.
Składnia:
Double ValueMax
Wołanie:
oSlider.ValueMax = val
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres górny" tego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- PmgSlider.Value (właściwość)
- PmgSlider.ValueMin (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice