Update cookies preferences
Promotic

ValueMax - właściwość obiektu PmgSlider

Opis:
Zakres górny wprowadzanej wartości.
Składnia:
Double ValueMax
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres górny" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgSlider.Value (właściwość)
- PmgSlider.ValueMin (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSlider = pMe.Items("/Slider");

var valueMax = oSlider.ValueMax;   // Odczyt z właściwości
oSlider.ValueMax = 120;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.