Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - vlastnost objektu PmgSlider

Popis:
Horní mez zadávané hodnoty.
Syntaxe:
Double ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- PmgSlider.Value (vlastnost)
- PmgSlider.ValueMin (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSlider = pMe.Items("/Slider");
var valueMax = oSlider.ValueMax;  //čtení

oSlider.ValueMax = 120;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice