Promotic

onDataEditAccept - událost objektu PmgSlider

Popis:
Událost je vyvolána po konečné změně obsahu objektu, tzn. pokud má být nová hodnota akceptována. To nastane buď po uvolnění tlačítka myši nebo už během táhnutí táhla. Viz konfigurátor "Zapsat data až při uvolnění myši".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgSlider objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto objektu a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru "Hodnota". Využít událost onDataEditAccept je tedy vhodné pouze pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.
Příklad:
Tento příklad je funkční i ve Web obrazech. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta v objektu PmaPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.