Update cookies preferences
Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgSlider

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po ostatecznej zmianie zawartości obiektu, tzn. jeżeli nowa wartość powinna zostać zaakceptowana. Do tego dojdzie albo po zwolnieniu przycisku myszki lub nawet podczas przesuwania suwaka. Patrz konfigurator "Zapisz dane dopiero po zwolnieniu myszki".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgSlider obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Do bezpośredniego połączenia pomiędzy wartością tego obiektu a zmienną w aplikacji jest prostszym zastosowanie powiązania danych w konfiguratorze "Wartość". Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest więc stosowne tylko dla bardziej złożonych koncepcji pozyskiwania wartości lub dla innych powodów detekcji zmiany.
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.