Promotic

Slider - karta obiektu PmgSlider

Opis:
Konfiguracja suwaka.
Konfiguratory:
WartośćWartość odpowiadająca pozycji suwaka.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
Zakres dolnyWartość zakresu dolnego.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.
Zakres górnyWartość zakresu górnego.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.
Przycisk przyrostuWartość, o którą zostanie zmieniona wartość suwaka po naciśnięciu niektórego z przycisków
Przycisk przesuwnikaWartość, o którą zostanie zmieniona wartość suwaka kliknięciem na tło suwaka, tzn. obszar pomiędzy przyciskami a suwakiem.
Przykład:
Zakres dolny jest równy 1, zakres górny jest równy 9 a przyrost suwaka jest ustawiony na 2. Wtedy kliknięciem na tło suwaka (obszar pomiędzy przyciskami a suwakiem) zostanie zmieniona właśnie o wartość 2. Jeżeli bieżąca wartość suwaka wynosi 5, wtedy kliknięciem na tło suwaka wartość zostanie zmieniona na 3 lub 7 według tego, czy użytkownik kliknie pod lub nad suwak.
Kierunek wzrostuOkreśla kierunek, w którym zapisywana wartość będzie rosnąć. Na końcu określonego kierunku jest ustawiona wartość Zakres górny.
W prawo
Wlewo
W dół
W górę
Kolor przyciskówKolor przycisków (z wyjątkiem strzałek) oraz suwaka.
Szerokość przesuwnikaWysokość lub szerokość suwaka w pikselach (według konfiguratora "Kierunek wzrostu").
Kolor strzałekKolor strzałek w przyciskach
W tym konfiguratorze nie działa jego powiązanie danych dla Web paneli.
Wysokość przyciskówWysokość lub szerokość przycisków w pikselach (według konfiguratora "Kierunek wzrostu").
Zapisz dane dopiero po zwolnieniu myszkiJeżeli wartość suwaka jest zmieniana prze ciągnięcie myszką, wtedy nowa wartość zostanie zapisana dopiero po zwolnieniu przycisku myszki (w innym przypadku zapis jest wykonywany na bieżąco).
© MICROSYS, spol. s r.o.