Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Slider - zakładka obiektu PmgSlider

Opis:
Konfiguracja suwaka.
Pozycje konfiguracji:
WartośćWartość odpowiadająca pozycji suwaka.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Zakres dolnyWartość dolnej granicy.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.

Zakres górnyWartość górnej granicy.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.

Przycisk przyrostuWartość, o którą zostanie zmieniona wartość suwaka po naciśnięciu niektórego z przycisków
Przycisk przesuwnikaWartość, o którą zostanie zmieniona wartość suwaka przy kliknięciu na tło suwaka, tzn. obszar pomiędzy przyciskami a suwakiem.

Przykład:

Zakres dolny jest równy 1, zakres górny jest równy 9 a przyrost suwaka jest ustawiony na 2. Wtedy po kliknięciu na tło suwaka (obszar pomiędzy przyciskami a suwakiem) zostanie zmieniona właśnie o wartość 2. Jeżeli bieżąca wartość suwaka wynosi 5, wtedy przy kliknięciu na tło suwaka wartość zostanie zmieniona na 3 lub 7 według tego, czy użytkownik kliknnie pod lub nad suwak.

Kierunek wzrostuOkreśla kierunek, w którym zapisywana wartość będzie rosnąć. Na końcu określonego kierunku jest ustawiona wartość Zakres górny.
W prawo
Wlewo
W dół
W górę
Kolor przyciskówKolor przycisków (z wyjątkiem strzałek) oraz suwaka.
Szerokość przesuwnikaWysokość lub szerokość suwaka w pikselach (wg. konfiguratora Kierunek wzrostu).
Kolor strzałekKolor strzałek w przyciskach

W tym konfiguratorze nie działa jego powiązanie danych dla Web paneli.

Wysokość przyciskówWysokość lub szerokość przycisków w pikselach (wg. konfiguratora Kierunek wzrostu).
Zapisz dane dopiero po zwolnieniu myszkiJeżeli wartość suwaka jest zmieniana prze ciągnięcie myszką, wtedy nowa wartość zostanie zapisana dopiero po zwolnieniu przycisku myszki (w innym przypadku zapis jest wykonywany na bieżąco).
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice