Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuFill - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem. V této události lze menu naplnit, je to tedy požadavek na vytvoření menu. Protože událost je vyvolána při každém zobrazení menu znova, může mít toto menu pokaždé jiný obsah, vytvořený tímto skriptem.
Pokud uživatel zvolí v takto naplněném lokálním menu některou z položek, pak je vyvolána událost onMenuSelect.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Menu - (Object) Objekt typu PmMenu který představuje seznam položek menu (lokálního nebo systémového). Na začátku tento objekt nemá žádné položky. V této události lze tento objekt metodou AddMenu naplnit požadovanými položkami a tak vytvořit libovolné menu. Upozornění! Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Poznámka:
- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.


Událost je vyvolána v objektu PmgButton i po stisknutí levým tlačítkem myši pokud je nastaven konfigurátor "Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši".
Viz také:
- PmMenu (objekt)
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice