Promotic

onMenuFill - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem.
V této události lze menu naplnit, je to tedy požadavek na vytvoření menu. Protože událost je vyvolána při každém zobrazení menu znova a proto může mít toto menu pokaždé jiný obsah, vytvořený tímto skriptem.
Pokud uživatel zvolí v takto naplněném lokálním menu některou z položek, pak je vyvolána událost onMenuSelect.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Menu - (Object) [pro čtení] Objekt typu PmMenu který představuje seznam položek menu (lokálního nebo systémového). Na začátku tento objekt nemá žádné položky. V této události lze tento objekt metodou AddMenu naplnit požadovanými položkami a tak vytvořit libovolné menu. Upozornění! Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Poznámka:
- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.


Událost je vyvolána v objektu PmgButton i po stisknutí levého tlačítka myši pokud je nastaven konfigurátor "Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši".
Viz také:
- PmMenu (objekt)
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r.o.