Promotic

AddMenu - metoda objektu PmMenu

Popis:
Přidá jednu položku do menu.
Syntaxe:
Empty AddMenu(String sId, String sText, [String sOptions])
Parametry:
sId(String) Identifikátor položky menu.
Pomocí tohoto identifikátoru lze pak v události onMenuSelect zjistit, která položka menu byla vybrána.
Lze zadat prázdný řetězec (""), pokud tato položka není použita v události onMenuSelect (např. oddělovač nebo text, který neslouží pro výběr).
Na položky v podmenu se odkazuje složeným identifikátorem. Identifikátor se skládá z identifikátoru podmenu, oddělovače lomítko (/) a vlastního identifikátoru položky. Položky, které nejsou v podmenu, mají identifikátor jednoduchý bez lomítka.
sText(String) Zobrazovaný text položky menu. Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při volání metody).
sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry přidávané položky. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "type:text;enabled:1;text2:Ctrl+I;".
"type:sss;" (nepovinné) - Určuje typ přidávané položky.
type:text; (přednastaveno) - Přidávaná položka je text.
type:checkedtext; - Přidávaná položka je text a zatržítko vlevo od textu.
type:separator; - Přidávaná položka je oddělovač, tzn. se vytvoří vodorovná čára. Parametr sText nemá význam.
type:menu; - Přidávaná položka je podmenu, tzn. se vytvoří text a značka pro podmenu.
Podmenu má svůj identifikátor a položky v něm mají také své identifikátory. Vzniká složený identifikátor s oddělovačem lomítko (/).
"enabled:n;" (nepovinné) - Určuje, zda přidávaná položka je povolena nebo zakázana.
enabled:1; (přednastaveno) - povoleno
enabled:0; - zakázáno
"text2:sss;" (nepovinné) - Pro položku typu text umožňuje zapsat druhý text do pravého sloupce menu (obvykle klávesová zkratka např. Ctrl+I).
Poznámka:
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Skript - událost onMenuFill: Vytvoří menu se 4 položkami první úrovně (START, STOP, PAUSE, Help) a podmenu se 2 položkami (Index, About).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pEvent.Menu.AddMenu("start", "START");
pEvent.Menu.AddMenu("stop", "STOP");
pEvent.Menu.AddMenu("pause", "PAUSE");
pEvent.Menu.AddMenu("", "", "type:separator;");
pEvent.Menu.AddMenu("help", "Help", "type:menu;");
pEvent.Menu.AddMenu("help/index", "Index");
pEvent.Menu.AddMenu("help/about", "About");
Skript - událost onMenuSelect: Provedení příslušné akce po aktivaci položky menu uživatelem.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

switch (pEvent.Name)
{
case "start":
pMe.PmPanel.Methods.Start();
break;
case "stop":
pMe.PmPanel.Methods.Stop(1);
break;
case "pause":
pMe.PmPanel.Methods.Stop(0);
break;
case "help/index":
pMe.PmPanel.Methods.ShowHelpIndex();
break;
case "help/about":
pMe.PmPanel.Methods.ShowAboutDlg();
break;
}

Historie:
Pm9.00.16: Nový parametr "text2:sss;" umožňuje zapsat text do druhého sloupce v menu.
Pm9.00.14: Parametr type:checkedtext; zprovozněn i pro Web obrazy.
Pm8.03.24: Nový parametr type:menu; umožňuje vytvářet víceúrovňová menu.
© MICROSYS, spol. s r.o.