Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmMenu (Menu)

Popis:
Lokální menu Pmg objektu nebo systémové menu aplikace.
Vlastnosti a metody:
AddMenu Přidá jednu položku do menu
Poznámka:
Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud uživatel vyvolá lokální menu Pmg objektu, pak dojde k vyvolání události PmgObject.onMenuFill. V této události lze naplnit objekt PmMenu (dostupný v parametru pEvent.Menu).

Poté se otevře lokální menu s naplněným obsahem.

Až uživatel v menu zvolí položku, tak se menu uzavře a je vyvolána událost PmgObject.onMenuSelect. V této události lze zjistit jaká položka menu byla zvolena a lze podle toho provést příslušnou akci.

 
Způsoby vyvolání lokálního menu Pmg objektu:
- Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem.
- Pokud konfigurátor "Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši" je nastaven, pak kliknutím levým tlačítkem myši nebo po stisku klávesy mezera.
- Skriptově metodou ShowMenu (pro speciální případy).
 
Systémové menu aplikace funguje podobně. Vyvolá se však v aplikaci klávesou Alt-mezerník nebo kliknutím myši na ikonu aplikace. Následně se pak vyvolají události PmaRoot.onSystemMenuFill a PmaRoot.onSystemMenuSelect.
 
To, že se lokální menu Pmg objektu vytváří skriptem v okamžiku vyvolání menu znamená, že lokální menu může mít při každém vyvolání jiný obsah.
 
Upozornění: Objekt PmMenu je platný pouze během zpracování události onMenuFill. Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
 
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu

Historie:
Pm8.03.24: Nyní lze vytvářet víceúrovňová menu - metodou AddMenu("id", "text", "type:menu;") lze nyní přidat podmenu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice