Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmUser (Uživatel)

Popis:
Viz: PmUser - Podrobný popis objektu

Objekt představuje konkrétního přihlášeného uživatele (lokálního nebo síťového), (PROMOTIC nebo Windows). Objekt PmUser se vytvoří s každým novým úspěšným přihlášením lokálního nebo síťového uživatele.
Vlastnosti a metody:
GetPrivateData()Čtení uložené hodnoty svázané s konkrétním přihlášeným uživatelem
IdIdentifikátor uživatele
IPAddressIP adresa síťového uživatele
NameJméno uživatele
PriorityPriorita uživatele
SetPrivateData()Uloží hodnotu svázanou s konkrétním přihlášeným uživatelem
TestInGroup()Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů
TypeTyp přihlášeného uživatele
© MICROSYS, spol. s r.o.