Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Id - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Identifikátor uživatele.
Syntaxe:
String Id
Volání:
s = oUser.Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Identifikátor tohoto objektu.

Prázdná hodnota znamená, že se jedná o nepřihlášeného (lokálního nebo síťového) uživatele.


Historie:
Pm7.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice