Update cookies preferences
Promotic

Id - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Identifikátor uživatele.
Syntaxe:
String Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor" tohoto objektu.
 
Prázdná hodnota znamená, že se jedná o nepřihlášeného (lokálního nebo síťového) uživatele.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sId = oUser.Id;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.