Promotic

Type - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Typ přihlášeného uživatele (lokální nebo síťový).
Syntaxe:
Long Type
Hodnoty:
1 - Lokální uživatel
2 - Síťový uživatel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Zatímco konfigurační uživatel v kartě "Uživatelé" může být současně lokální uživatel i síťový uživatel, přihlášený uživatel již je buď pouze lokální nebo pouze síťový. To proto, že objekt PmUser se vytvoří na zakladě lokálního nebo síťového požadavku. Dojde k ověření dodaných údajů proti seznamu konfiguračních uživatelů a pokud je nalezen odpovídající konfigurační uživatel, pak je uživatel PmUser příhlášen do aplikace lokálně nebo síťově.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nType = oUser.Type;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.