Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Typ přihlášeného uživatele (lokální nebo síťový).
Syntaxe:
Long Type
Volání:
s = oUser.Type
Hodnoty:
1 - Lokální uživatel
2 - Síťový uživatel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Zatímco konfigurační uživatel v záložce "Uživatelé" může být současně lokální uživatel i síťový uživatel, přihlášený uživatel už je buď pouze lokální anebo pouze síťový. To proto, že objekt PmUser vzniká na zakladě lokálního nebo síťového požadavku. Dojde k ověření dodaných údajů proti seznamu konfiguračních uživatelů a pokud je nalezen odpovídající konfigurační uživatel, pak je uživatel PmUser příhlášen do aplikace lokálně nebo síťově.

Historie:
Pm7.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice