Promotic

Name - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Jméno uživatele.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Přihlašovací jméno" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sName = oUser.Name;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.