Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Jméno uživatele.
Syntaxe:
String Name
Volání:
s = oUser.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Přihlašovací jméno tohoto objektu.

Historie:
Pm7.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice