Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC uživatel - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů jednoho PROMOTIC uživatele.
Otevře se z karty "PmaRoot > Uživatelé".
Konfigurátory:
IdentifikátorJednoznačný identifikátor uživatele.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmUser.Id. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
UloženíZpůsob uložení konfigurace PROMOTIC uživatele do souboru:
PRA - Konfigurace těchto PROMOTIC uživatelů je uložena přímo v aplikaci. Tyto uživatele lze konfigurovat pouze ve vývojovém prostředí (to znamená, že k případné změně je nutno přejít do vývojového módu).
INI - Konfigurace těchto PROMOTIC uživatelů je umístěna v zakódovaném textu v sekci [Users] v souboru INI zadaném v konfigurátoru "Soubor s uživateli (INI)". Tyto uživatele lze konfigurovat jak ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci metodou Pm.WndEditUsers v okně editace uživatelů nebo přímo pomocí metod Pm.AddUser a Pm.RemoveUser.
PrioritaPriorita uživatele v rozsahu 0-100, kde 0 znamená nejnižší prioritu a 100 znamená nejvyšší prioritu. Priorita uživatele je přístupná ve vlastnosti Priority.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmUser.Priority.
Priorita síťového uživatele má velký význam pro zacházení se síťovými licencemi. Pokud požaduje síťovou licenci nový síťový uživatel a server už nemá žádné volné síťové licence, pak se server pokusí najít licenci obsazenou uživatelem s nižší prioritou, než má nově přihlašovaný uživatel. Pokud najde, pak tuto licenci uvolní pro nového uživatele a původnímu uživateli s nižší prioritou selže spojení se serverem s hlášením, že byl překročen povolený počet síťových licencí. Pokud nenajde, pak je požadavek nového uživatele odmítnut se stejným hlášením. Lze tedy zajistit, že vybraní uživatelé (datová komunikace dvou aplikací nebo správce systému) budou mít vždy přednost.
Přihlašovací jménoJednoznačné jméno, pod kterým se bude uživatel přihlašovat (může se lišit od identifikátoru). Může obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky) a mezery.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmUser.Name.
TypPříznak, zda se jedná o lokálního a/nebo síťového uživatele. Uživatele lze nastavit jako lokálního i síťového současně.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmUser.Type.
Lokální uživatel - Uživatel přímo ovládající aplikaci z počítače, na kterém aplikace běží. Předpokládá se, že oprávněný uživatel bude provádět kritické operace v přihlášeném stavu (to znamená, že bude přihlášen od svého příchodu k počítači nebo se přihlásí před chráněnými operacemi v aplikaci).
Síťový uživatel - Uživatel připojující se k aplikaci vzdáleně (např. síťové prohlížení trendů, alarmů, eventů atd. přes HTTP protokol).
Lokální uživatel + Síťový uživatel - Založení lokálního i síťového uživatele současně, kdy přihlašovací jméno, heslo, priorita nebo členství ve skupinách uživatelů jsou společné. Pokud by se měl síťový uživatel odlišovat od lokálního uživatele se stejným přihlašovacím jménem (např. v heslu, prioritě nebo členství ve skupinách), pak je nutno založit dva nezávislé uživatele (lokálního a síťového) s různým identifikátorem, ale stejným přihlašovacím jménem.
Autentizace - HesloPříznak, zda se má vyžadovat přihlašovací jméno a heslo klienta. Pro lokálního uživatele volba nemá smysl, přihlašovací jméno a heslo je vyžadováno.
HesloHeslo uživatele, které slouží k ověření uživatele.
Autentizace - IP adresaPříznak, zda se má kontrolovat IP adresa síťového uživatele.
IP adresaIP adresa (v číselném vyjádření), kterou musí mít síťový uživatel (např. 192.168.0.2).
Patří do skupinSeznam skupin uživatelů, do kterých bude uživatel patřit.
Každý uživatel může být ve více skupinách současně. Tento koncept umožňuje při změně personálu provést rychlé zařazení nového uživatele do jednotlivých skupin, podle jeho pracovního zařazení a není nutno provádět změny v ostatních částech aplikace.
Poznámka:
Oprávnění definuje v jednotlivých komponentách oprávnění lokálních a/nebo síťových uživatelů provádět příslušné operace.
U síťového uživatele může být povolená jeho autentizace pomocí přihlašovacího jména a hesla a/nebo lze povolit identifikaci uživatele podle jeho IP adresy. Ke mnoha komponentám systému PROMOTIC (INFO systém, Data, Alarmy a Eventy, Trendy, obrazy, atd.) lze povolit síťový přístup přes Web pomocí objektu PmaWeb.
© MICROSYS, spol. s r.o.