Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Priority - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Priorita uživatele (lokálního nebo síťového).
Syntaxe:
Long Priority
Volání:
s = oUser.Priority
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Priorita tohoto objektu.

Priorita nepřihlášeného uživatele a zaroveň nejnižší priorita v systému je 0. Nejvyšší priorita je 100.


Historie:
Pm7.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice