Promotic

Priority - vlastnost objektu PmUser

Popis:
Priorita uživatele (lokálního nebo síťového).
Syntaxe:
Long Priority
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Priorita" tohoto objektu.
 
Priorita nepřihlášeného uživatele (a zaroveň nejnižší priorita) je 0. Nejvyšší priorita je 100.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nPriority = oUser.Priority;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.