Update cookies preferences
Promotic

TestInGroup - metoda objektu PmUser

Popis:
Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů.
Syntaxe:
Boolean TestInGroup(String sGroups)
Parametry:
sGroups(String) Seznam identifikátorů skupin uživatelů (oddělených znakem čárka ','), ve kterých se bude vyhledávat daný uživatel.
Vrácená hodnota:
true - uživatel je členem některé z uvedených skupin
false - uživatel není členem žádné z uvedených skupin
Poznámka:
Pokud projektant vybuduje v aplikaci systém oprávnění založený na logických skupinách uživatelů, pak tato metoda umožňuje otestovat ve skriptu, zda přihlášený (nebo i jiný) uživatel je členem určité skupiny.
Příklad:
Test, zda lokální uživatel je členem skupiny $OPER nebo $ADMIN
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pContext.User.TestInGroup("$OPER,$ADMIN"))
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.