Update cookies preferences
Promotic

GetPrivateData - metoda objektu PmUser

Popis:
Čtení dříve uložené pomocné hodnoty se zadaným identifikátorem a svázané s konkrétním přihlášeným uživatelem.
Syntaxe:
Variant GetPrivateData(String sId)
Parametry:
sId(String) Textový identifikátor hodnoty. Hodnot může být uloženo i více a k jejich rozlišení slouží textový identifikátor.
Vrácená hodnota:
Pokud proměnná se zadaným identifikátorem existuje, pak metoda vrací dříve uloženou hodnotu (datový typ jako při uložení).
Pokud proměnná neexistuje, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Hodnota je svázaná s konkrétním přihlášeným lokálním nebo síťovým uživatelem. To znamená, že pokud si dva uživatelé uloží k sobě hodnoty pod stejným identifikátorem, pak nedojde k jejich přepsání, protože proměnné budou umístěny ve dvou různých přihlášených uživatelích.
Pokud se přes Web přihlásí k aplikaci PROMOTIC dva uživatelé pod stejným přihlašovacím jménem a heslem, pak z hlediska systému se bude stejně jednat o dva přihlášené uživatele. Pomocné hodnoty může Web aplikace využít například k přenosu hodnot mezi Web obrazy, lze tím do jisté míry nahradit globální proměnné v lokální aplikaci.
Pomocné hodnoty zůstanou zachovány po celou dobu existence přihlášeného uživatele na serveru (session). Po odhlášení lokálního uživatele nebo expiraci síťového uživatele je objekt přihlášeného uživatele uvolněn, stejně tak jako v něm uložené pomocné hodnoty.
 
Viz Čtení privátního data klientem.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var valPrivData = pContext.User.GetPrivateData("test");
© MICROSYS, spol. s r.o.