Promotic

PmUser - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmUser

Tento objekt je dostupný například:
- ve vlastnosti Pm.LoggedUser
- v událostech: onUserLogonEnd, onUserLogoff a onPageModify (v parametru pEvent.User)
- v událostech: onUserItemAction a onStateChange (v parametru pEvent.Context.User)


Při autentizaci jsou dodané autentizční údaje přihlašovaného lokálního nebo síťového uživatele porovnávány se seznamem definovaných uživatelů (viz karta "PmaRoot > Uživatelé").
První definovaný nalezený uživatel, jehož definice odpovídá dodaným autentizačním údajům, bude následně použit v systému vyhodnocování oprávnění uživatelů (viz karta "Oprávnění") a jeho data bude používat objekt PmUser.

Privátní data uživatele:
V událostech onUserLogonEnd, onUserLogoff a onPageModify nebo v metodách projektanta objektu PmaPanel lze konkrétnímu uživateli (objektu PmUser) přiřadit a číst pomocná pojmenovaná data pomocí metod PmUser.SetPrivateData a PmUser.GetPrivateData. Toto je zejména užitečné pro síťové uživatele, protože tak lze uchovávat různé stavy pro každého přihlášeného uživatele. Pak lze například ve Web obrazu mít datovou vazbu Datová vazba UP - Datová vazba na vlastnost přihlášeného uživatele napojenou na GetPrivateData a tak zobrazovat v Pmg objektu pro každého uživatele jinou hodnotu.

Příklady použití privátních dat:
Nastavení privátního data serverem:
V události onUserLogonEnd se nastaví uživateli "TEST" privátní dato s identifikátorem dt0 na hodnotu 7, v jiném případě na 0.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.User.Name == "TEST")
{
pEvent.User.SetPrivateData("dt0", 7);
}
else
{
pEvent.User.SetPrivateData("dt0", 0);
}
Nastavení privátního data klientem:
V události onButtonUp objektu PmgButton je volána metoda projektanta obrazu "SettingData" se dvěma parametry.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SettingData("dt0", 7);
Metoda "SettingData" má dva parametry sId a vVal. A přihlášený uživatel zapsal do svých privátních dat s identifikátorem dt0 hodnotu 7.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pContext.User.SetPrivateData(sId, vVal);
Čtení privátního data klientem:
Čtení hodnoty privátního data pak může být realizováno datovou vazbou "UP - Datová vazba na vlastnost přihlášeného uživatele" napojenou na GetPrivateData. Nebo například voláním metody projektanta obrazu "GettingData" s parametrem z Pmg objektu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.PmPanel.Methods.GettingData("dt0") == 7)
{
// ...
}
Metoda obrazu "GettingData" má parametr sId a vrací hodnotu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

return pContext.User.GetPrivateData(sId);
© MICROSYS, spol. s r.o.