Update cookies preferences
Promotic

Datová vazba UP - Vlastnost přihlášeného uživatele - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby UP je hodnota zvolené vlastnosti objektu PmUser.
Konfigurátory datové vazby:
Vlastnost přihlášeného uživateleVlastnost objektu PmUser, na kterou se vytvoří datová vazba. Lze vybrat z nabídky v tomto konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".

Pro lokální obraz aplikace bude tato vazba odkazovat na vlastnost právě přihlášeného lokálně uživatele (viz také vlastnost Pm.LoggedUser).

Pro Web obraz bude tato vazba odkazovat na vlastnost právě přihlášeného síťového uživatele, který je přihlášen ve Web prohlížeči.
Aby tato vazba fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se ve Web prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
© MICROSYS, spol. s r.o.