Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoggedUser - vlastnost objektu Pm

Popis:
Vrací objekt User, který představuje přihlášeného uživatele.
Syntaxe:
LoggedUser As Object
Volání:
Pm.LoggedUser
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. V lokální aplikaci vlastnost vrací právě přihlášeného lokálního uživatele (pokud není žádný uživatel lokálně přihlášený, pak se vrací náhradní uživatel, který představuje nepřihlášeného uživatele).
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy). Pro Web obraz lze místo toho použít:
- Volat uživatelskou metodu objektu PmPanel (viz záložka Metody). Informace o uživateli nejsou dostupně přímo u klienta ve Web obraze. Volání této metody způsobí komunikaci se serverem, na serveru se metoda vyvolá, pomocí parametru pContext.User zjistí a vrátí požadovanou informaci. Volaní metody tedy nakonec po komunikaci se serverem požadovanou informaci vrátí.
Příklad:
Zjistí, zda je přihlášený lokální uživatel
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.IsValid(Pm.LoggedUser.Id) Then
  '...
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LoggedUser
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice