Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoggedUser - vlastnost objektu Pm

Popis:
Vrací objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele.
Syntaxe:
Object LoggedUser
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
V lokální aplikaci vlastnost vrací právě přihlášeného lokálního uživatele (pokud není žádný uživatel lokálně přihlášený, pak se vrací náhradní uživatel, který představuje nepřihlášeného uživatele).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Ve Web obrazu místo toho lze použít:
- Volat metodu projektanta objektu PmaPanel (viz karta "Metody"). Informace o uživateli nejsou dostupně přímo u klienta ve Web obrazu. Volání této metody způsobí komunikaci se serverem, na serveru se metoda vyvolá, pomocí parametru pContext.User zjistí a vrátí požadovanou informaci. Volaní metody tedy nakonec po komunikaci se serverem požadovanou informaci vrací.
Příklad:
Zjistí, zda je přihlášený lokální uživatel
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.IsValid(Pm.LoggedUser.Id))
// ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LoggedUser
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice