Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací pozici prvního znaku výskytu hledaného stringu v řetězci
Syntaxe:
StringFind(sValue As String, sSearch As String, nStart As Long) As Long
Volání:
nRes = Pm.StringFind(sValue, sSearch, nStart)
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sSearch(String) Hledaný řetězec
nStart(Long) Pozice znaku v hledaném řetězci určující počátek hledání
Vrácená hodnota:
-1 - hledaný string nebyl nalezen
n - číslo pozice nalezeného stringu (indexováno od 0)
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);  //nRes obsahuje 9
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice