Update cookies preferences
Promotic

StringFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací pozici prvního znaku výskytu hledaného textu v řetězci.
Syntaxe:
Long StringFind(String sValue, String sSearch, Long nStart, [String sParams])
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sSearch(String) Hledaný řetězec
nStart(Long) Pozice znaku v hledaném řetězci určující počátek hledání. Hodnota -2 znamená poslední znak řetězce (pro zpětné hledání).
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry hledání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například reverse:1;
reverse:n; - Umožňuje určit směr hledání.
reverse:0; (přednastaveno) - Dopředný směr hledání.
reverse:1; - Zpětný směr hledání.
Vrácená hodnota:
-1 - hledaný řetězec nebyl nalezen
n - číslo pozice nalezeného textu (indexováno od 0)
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);   // nRes obsahuje 9
Příklad2:
Dopředný směr hledání.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iStart = 0;
while (true)
{
iStart = Pm.StringFind("/b1/b2/b3", "/b", iStart);
if (iStart == -1)
{
break;
}
Pm.Debug("iStart=" + iStart);
iStart++;
}
// iStart=0
// iStart=3
// iStart=6
Příklad3:
Zpětný směr hledání.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iStart = -2;
while (true)
{
iStart = Pm.StringFind("/b1/b2/b3", "/b", iStart, "reverse:1;");
if (iStart == -1)
{
break;
}
Pm.Debug("iStart=" + iStart);
iStart--;
}
// iStart=6
// iStart=3
// iStart=0

Historie:
Pm9.00.27: Nová volba reverse:n; umožňuje určit směr hledání.
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.