Promotic

StringFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací pozici prvního znaku výskytu hledaného textu v řetězci
Syntaxe:
Long StringFind(String sValue, String sSearch, Long nStart)
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sSearch(String) Hledaný řetězec
nStart(Long) Pozice znaku v hledaném řetězci určující počátek hledání
Vrácená hodnota:
-1 - hledaný string nebyl nalezen
n - číslo pozice nalezeného textu (indexováno od 0)
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);   // nRes obsahuje 9

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.