Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSystemInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Získaní systémových informací.
Syntaxe:
GetSystemInfo(sWhat As String, sParams As String) As Variant
Volání:
nScreenX = Pm.GetSystemInfo("screen.width", "")
Parametry:
sWhat(String) Identifikátor získavané informace. Základní volba určující, co bude vráceno.
"screen.width" - Vrací šířku monitoru (v pixelech). Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.height" - Vrací výšku monitoru (v pixelech). Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.clientarea.width" - Vrací šířku klientské oblasti monitoru (bez panelu nástrojů OS Windows) (v pixelech). Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.clientarea.height" - Vrací výšku klientské oblasti monitoru (bez panelu nástrojů OS Windows) (v pixelech). Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.allmonitors" - Vrací pozici a celkovou velikost opsaného obdélníku okolo všech monitorů (v pixelech) v podobě PmMap. PmMap obsahuje vlastnosti x, y, dx a dy určující pozici a velikost. Parametr sParams se nepoužívá.
"app.zoom" - Vrací hodnotu zvětšení/zmenšení celé aplikace jako výsledek přizpůsobení jiného rozlišení monitoru a původní aplikace. Viz konfigurátor "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace". Parametr sParams se nepoužívá.
"screensaver.active" - Vrací příznak, zda je právě aktivní spořič obrazovky (nejedná se o vypnutí monitoru v řízení spotřeby). Parametr sParams se nepoužívá.
"memory.free" - Vrací hodnotu volné paměti celého počítače v kB (s přesností na 4 kB). Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace. Parametr sParams se nepoužívá.
"memory.usage" - Vrací hodnotu obsazené paměti celého počítače v kB (s přesností na 4 kB). Obsazení paměti v počítači lze také zjistit (mimo jiné) v INFO systému v položce /System/Memory. Viz také Sledování běhu PROMOTIC aplikace. Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace. Parametr sParams se nepoužívá.
"cpu.usage" - Vrací hodnotu průměrného vytížení procesoru (CPU) v procentech. Hodnota představuje průměrné vytížení všech jader procesoru (CPU) od posledního zavolání této metody. Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace. Parametr sParams se nepoužívá.
"win.username" - Vrací jméno právě přihlášeného uživatele v OS Windows. Parametr sParams se nepoužívá.
"win.starttime" - Vrací čas spuštění Windows. Parametr sParams se nepoužívá.
"app.starttime" - Vrací čas spuštění aplikace. Parametr sParams se nepoužívá.
"app.laststopfailed" - Vrací true pokud minulé zastavování aplikace skončilo chybou, jinak false. (Viz parametr pEvent.Reset v onAppStartBegin). Parametr sParams se nepoužívá.
sParams(String) Dodatečné parametry pro jednotlivé operace. Význam se liší pro jednotlivé operace. Pokud daná operace tento parametr používá, pak je to u dané operace zdůrazněno.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Na Webu jsou však funkční pouze informace typu "screen" (tzn. nejsou funkční informace "memory", "cpu" a "win"). Tehdy metoda vrací informace (parametry monitoru) na PC, na kterém je spuštěn klient (Web prohlížeč).
Příklad:
Získaní rozlišení monitoru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nScreenX = Pm.GetSystemInfo("screen.width", "");
var nScreenY = Pm.GetSystemInfo("screen.height", "");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetSystemInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice