Update cookies preferences
Promotic

GetSystemInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací systémové informace.
Syntaxe:
Variant GetSystemInfo(String sWhat, String sParams)
Parametry:
sWhat(String) Identifikátor získavané informace. Základní volba určující, co bude vráceno.
"screen.width" - Vrací šířku monitoru (v pixelech).
Parametr sParams se nepoužívá.
Viz Příklad1.
"screen.height" - Vrací výšku monitoru (v pixelech).
Parametr sParams se nepoužívá.
Viz Příklad1.
"screen.clientarea.width" - Vrací šířku klientské oblasti monitoru (bez panelu nástrojů OS Windows) (v pixelech).
Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.clientarea.height" - Vrací výšku klientské oblasti monitoru (bez panelu nástrojů OS Windows) (v pixelech).
Parametr sParams se nepoužívá.
"screen.allmonitors" - Vrací pozici a celkovou velikost opsaného obdélníku okolo všech monitorů (v pixelech) v podobě objektu PmMap. PmMap obsahuje vlastnosti x, y, dx a dy určující pozici a velikost.
Parametr sParams se nepoužívá.
"app.zoom" - Vrací hodnotu zvětšení/zmenšení celé aplikace jako výsledek přizpůsobení jiného rozlišení monitoru a původní aplikace.
Viz konfigurátor "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace".
Parametr sParams se nepoužívá.
"screensaver.active" - Vrací příznak, zda je právě aktivní spořič obrazovky (nejedná se o vypnutí monitoru v řízení spotřeby).
Parametr sParams se nepoužívá.
"memory.free" - Vrací hodnotu volné paměti celého počítače v kB (s přesností na 4 kB).
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"memory.usage" - Vrací velikost obsazené paměti celého počítače v kB (s přesností na 4 kB).
Obsazení paměti v počítači lze také zjistit (mimo jiné) v položce "/System/Memory" INFO systému.
Viz také Jak sledovat běh aplikace PROMOTIC.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"cpu.usage" - Vrací hodnotu průměrného vytížení procesoru (CPU) v procentech. Hodnota představuje průměrné vytížení všech jader procesoru (CPU) od posledního volání této metody.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"objects.kernel.usage" - Vrací počet popisovačů (Handle, KERNEL objects) procesu.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"objects.gdi.usage" - Vrací počet GDI objektů procesu.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"objects.gdi.usage.peak" - Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu GDI objektů procesu.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"objects.user.usage" - Vrací počet USER objektů (User interface objects) procesu.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"objects.user.usage.peak" - Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu USER objektů (User interface objects) procesu.
Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
Hodnotu je možno sledovat i v INFO systém (SYSTEM/#SYSTEM) nebo pomocí Windows Task Manager.
Parametr sParams se nepoužívá.
"win.lang" - Vrací jazyk právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
Parametr sParams se nepoužívá.
"win.rdp" - Pokud aplikace běží přes vzdálenou plochu (RDP), pak vrací hodnotu 1, v jiném případě vrací hodnotu 0.
Parametr sParams se nepoužívá.
"win.username" - Vrací jméno právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
Parametr sParams se nepoužívá.
"win.starttime" - Vrací čas spuštění Windows.
Parametr sParams se nepoužívá.
"app.starttime" - Vrací čas spuštění aplikace.
Parametr sParams se nepoužívá.
"app.lastuseracttime" - Vrací čas poslední aktivity uživatele (klávesnice nebo myš). Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Lze periodicky testovat a pokud neaktivita uživatele přesáhne určitou mez, pak vykonat nějakou akci (např. odhlásit uživatele).
Parametr sParams se nepoužívá.
Viz Příklad3.
"app.laststopfailed" - Vrací hodnotu true pokud minulé zastavování aplikace skončilo chybou, v jiném případě vrací hodnotu false. (Viz parametr pEvent.Reset v události onAppStartBegin).
Parametr sParams se nepoužívá.
"net.addresses" - Vrací pole IP síťových adres tohoto počítače.
Parametr sParams ve formátu KeyVal určuje přidání adres do pole podle typu. Pokud se neuvede, pak jsou vráceny všechny IPv4 a IPv6 adresy bez localhost adres.
Viz Příklad2.
"ipv4" (nepovinné) - Určuje přidání IPv4 adres do pole.
0 - Nepřidají se žádné adresy daného typu.
1 (přednastaveno) - Přidají se síťové adresy daného typu (bez localhost adresy).
2 - Přidá se localhost adresa 127.0.0.1 nebo ::1 podle daného typu.
3 - Přidají se síťové i localhost adresy daného typu.
"ipv6" (nepovinné) - Určuje přidání IPv6 adres do pole.
0 - Nepřidají se žádné adresy daného typu.
1 (přednastaveno) - Přidají se síťové adresy daného typu (bez localhost adresy).
2 - Přidá se localhost adresa 127.0.0.1 nebo ::1 podle daného typu.
3 - Přidají se síťové i localhost adresy daného typu.
"pm.platform" - Vrací příznak, zda se jedná o systém PROMOTIC 32-bitový (hodnota 0) nebo 64-bitový (hodnota 1).
Parametr sParams se nepoužívá.
"pm.version" - Vrací verzi systému PROMOTIC v podobě například "PROMOTIC9.0.28".
Parametr sParams se nepoužívá.
"tz.bias.standard" - Vrací časový posun v minutách (bias) UTC času od lokálního zimního času (standard). Pro většinu evropy (zóna UTC+1) je zde hodnota -60.
Parametr sParams se nepoužívá.
"tz.bias.daylight" - Vrací časový posun v minutách (bias) UTC času od lokálního letního času (daylight). Pro většinu evropy (zóna UTC+1) je zde hodnota -120.
Parametr sParams se nepoužívá.
sParams(String) Dodatečné parametry pro jednotlivé operace. Význam se liší pro jednotlivé operace.
Pokud daná operace tento parametr používá, pak je to u dané operace zdůrazněno.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Na Webu je však funkční pouze:
- volba typu "screen". Tehdy metoda vrací informace (parametry monitoru) na počítači, na kterém je spuštěn klient (Web prohlížeč).
Příklad1:
Získá rozlišení monitoru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nScreenX = Pm.GetSystemInfo("screen.width", "");
var nScreenY = Pm.GetSystemInfo("screen.height", "");
Příklad2:
Získá pole síťových IPv4 adres počítače bez localhost adresy:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aIpAddr = Pm.GetSystemInfo("net.addresses", "ipv4:1;ipv6:0;");
Příklad3:
Automatické odhlášení uživatele po 10 minutách nečinnosti. Skript v události onRefresh v PmgRoot obrazu, který je v aplikaci trvale otevřen (například v nástrojové liště). Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.Root.ClientType == 2)
{
var nMinInactivity = 10;   // x minute
var nLastTimeActivity = Pm.GetSystemInfo("app.lastuseracttime", "");
var nTimeOut = Pm.Time - (1 / 24 / 60) * nMinInactivity;
if (nTimeOut > nLastTimeActivity)
{
Pm.Debug("Auto LogOff");
Pm.Logoff();
}
}
Příklad4:
Přepnutí jazyka aplikace na jazyk uživatele v OS Windows:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = Pm.GetSystemInfo("win.lang", "");

Historie:
Pm9.00.25: Opravená chyba: Volba "app.lastuseracttime" nebyla funkční ve Web obrazu.
Pm9.00.19: Nové volby:
- "objects.kernel.usage": Vrací počet popisovačů (Handle, KERNEL objects) procesu.
- "objects.gdi.usage": Vrací počet GDI objektů procesu.
- "objects.gdi.usage.peak": Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu GDI objektů procesu.
- "objects.user.usage": Vrací počet USER objektů (User interface objects) procesu.
- "objects.user.usage.peak": Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu USER objektů (User interface objects) procesu.
Pm9.00.18: Nové volby:
- "win.lang" vrací jazyk právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
- "win.rdp" vrací příznak, zda aplikace běží přes vzdálenou plochu (RDP).
Pm9.00.05: Nové volby:
- "app.lastuseracttime" vrací čas poslední aktivity uživatele. Umožňuje např. odpojit Web uživatele po zadané době nečinnosti. Viz Příklad3.
- "tz.bias.standard" vrací časový posun mezi UTC a lokálním zimním časem.
- "tz.bias.daylight" vrací časový posun mezi UTC a lokálním letním časem.
Pm9.00.03: Nové volby:
- "net.addresses" vrací pole IP adres počítače.
- "pm.platform" vrací příznak, zda se jedná o 32-bitový nebo 64-bitový PROMOTIC.
- "pm.version" vrací verzi PROMOTIC.
Pm8.03.32: Opravená chyba: Nebylo funkční na OS Windows XP
Pm8.03.27: Nová volba "screen.allmonitors" vrací rozměr vymezující všechny monitory.
Pm8.03.03: Nová volba "win.username" vrací jméno právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
Pm8.02.00:
- Nová volba "screensaver.active" určuje, zda je právě aktivní šetřič obrazovky.
- Nová volba "app.zoom" umožňuje přečíst zoom aplikace (tzn. hodnotu konfigurátoru "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
Pm8.01.00: Nové volby "memory.free", "memory.usage" a "cpu.usage" pro zjištění volné paměti, obsazené paměti a vytížení procesoru.
Tyto volby nahrazují vlastnosti Pm.MemoryUsage a Pm.CpuUsage, které se nyní považují za zastaralé (i když funkční).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetSystemInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.