Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmDateObject - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem, zejména v JavaScript obrazech.
Syntaxe:
CreatePmDateObject([tDate As Date]) As Object
Volání:
var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Parametry:
tDate[nepovinné] (Date) Hodnota typu PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě s časem a datumem pro nově vytvořený PmDateObject. Pokud není nastaveno, pak bude vytvořený PmDateObject nastaven na aktuální čas.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad1:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na aktuální "lokální čas".
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná v).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var v = Pm.Time;
var d = Pm.CreatePmDateObject(v);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmDateObject
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice