Promotic

CreatePmDateObject - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem, zejména v JavaScript obrazech.
Syntaxe:
Object CreatePmDateObject([Date tDate])
Parametry:
tDate[nepovinné] (Date) Hodnota typu PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě s datumem a časem pro nově vytvořený PmDateObject.
Pokud není nastaveno, pak vytvořený objekt PmDateObject je nastaven na aktuální čas.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na aktuální "lokální čas".
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná v).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var v = Pm.Time;
var d = Pm.CreatePmDateObject(v);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmDateObject
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.