Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetDateOf - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu.
Syntaxe:
GetDateOf(nOper As Long, [tDate As Date], [nPar1 As Long], [nPar2 As Long]) As Date
Volání:
t = Pm.GetDateOf(nOper, tDate, nPar1, nPar2)
Parametry:
nOper(Long) Operace nad zadaným časem.
1 - Převede vstupní čas tDate na zimní čas nebo letní čas. Viz Příklad1.

Parametr nPar1 určuje typ vstupního času a nPar2 určuje typ výsledného času:

0 = Automatický čas. Automaticky se vybere typ času podle toho, do jakého časového období čas patří.

Pokud čas leží v období letního času, pak bude vybrán "letní čas".

Pokud čas leží v období standardního času, pak bude vybrán "zimní čas".

1 = zimní čas.
2 = letní čas.
11 - Čas spuštění aplikace. Parametr tDate se nezadává.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

21 - Začátek letního času v roce zadaného času. Viz Příklad2.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

22 - Začátek zimního času v roce zadaného času.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

23 - Začátek letního času po zadaném čase.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

24 - Začátek zimního času po zadaném čase.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

25 - Začátek letního času před zadaným časem.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

26 - Začátek zimního času před zadaným časem.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

27 - Nejbližší přechod po zadaném čase.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

28 - Nejbližší přechod před zadaným časem.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

41 (61,81) - Začátek (minulého, následujícího) roku.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

42 (62,82) - Začátek (minulého, následujícího) kvartálu. Toto lze také řešit pomocí operace 43 (63,83) - viz Příklad4.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

43 (63,83) - Začátek (minulého, následujícího) měsíce. Viz Příklad3 a Příklad4.

Parametr nPar1 určuje velikost časového bloku (viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky). Parametr nPar2 se nepoužívá.

44 (64,84) - Začátek (minulého, následujícího) týdne (první den v týdnu je zde Pondělí).

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

45 (65,85) - Začátek (minulého, následujícího) dne.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

46 (66,86) - Začátek (minulé, následující) hodiny. Viz Příklad5 a Příklad6.

Parametr nPar1 určuje velikost časového bloku (viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky). Parametr nPar2 se nepoužívá.

47 (67,87) - Začátek (minulé, následující) minuty.

Parametr nPar1 určuje velikost časového bloku (viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky). Parametr nPar2 se nepoužívá.

48 (68,88) - Začátek (minulé, následující) sekundy.

Parametr nPar1 určuje velikost časového bloku (viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky). Parametr nPar2 se nepoužívá.

101 (121,141) - Poslední den (minulého, následujícího) roku.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

102 (122,142) - Poslední den (minulého, následujícího) kvartálu.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

103 (123,143) - Poslední den (minulého, následujícího) měsíce.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

104 (124,144) - Poslední den (minulého, následujícího) týdne (poslední den v týdnu je zde Neděle).

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

105 (125,145) - Poslední hodina (minulého, následujícího) dne.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

106 (126,146) - Poslední minuta (minulé, následující) hodiny.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

107 (127,147) - Poslední sekunda (minulé, následující) minuty.

Parametry nPar1 a nPar2 se nepoužívají.

tDate[nepovinné] (Date) Zadaný čas. Pokud je parametr vynechán (nebo je zadána hodnota 0), pak se přednastaví aktuální čas.
nPar1[nepovinné] (Long) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).

Pro operace, které tento parametr nepoužívají se parametr vynechává, nebo se zadává hodnota 0.

nPar2[nepovinné] (Long) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).

Pro operace, které tento parametr nepoužívají se parametr vynechává, nebo se zadává hodnota 0.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Pro Web jsou však zatím funkční pouze operace 41 - 88.
 
Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky:

Pro operace 43,63,83 (začátek měsíce), 46,66,86 (začátek hodiny), 47,67,87 (začátek minuty) a 48,68,88 (začátek sekundy) lze pomocí parametru nPar1 definovat blok tak, že se nebude zjištovat začátek jednoho měsíce (hodiny, minuty, sekundy) ale bloku nPar1 měsíců (hodin, minut, sekund).

- Příklad pro měsíc: Pokud nPar1 = 3, pak se bude se zjišťovat začátek bloku tří měsíců (tzn. začátek kvartálu) - viz Příklad4.
- Příklad pro hodinu: Pokud nPar1 = 8, pak se bude se zjišťovat začátek bloku 8 hodin (tzn. začátek směny) - viz Příklad6. Například směna však vždy začíná v 6 hodin ráno, je proto potřeba pro správný výpočet od vstupního času odečíst 6 hodin a pak k výsledku přičíst 6 hodin (6 hodin je hodnota 6/24).
Příklad1:
Zjistí aktualní čas v zimním období (i když může právě být aktivní "letní čas")
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(1, 0, 0, 1);
Příklad2:
Zjistí čas přechodu na "letní čas" v roce 2017
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(21, Pm.CreateDate(2017, 1, 1, 0, 0, 0, 0));
Příklad3:
Zjistí začátek tohoto měsíce
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(43, 0);
Příklad4:
Zjistí začátek tohoto kvartálu (tzn. bloku 3 měsíců) - viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(43, 0, 3);
Příklad5:
Zjistí začátek této hodiny
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(46, 0);
Příklad6:
Zjistí začátek této směny. Směna je blok 8 hodin, která začíná v 6 hodin. V příkladu se proto 6 hodin (tzn. hodnota 6/24) odečítá od vstupního času a následně přičítá k výstupnímu času.. Viz Význam parametru nPar1 pro operace s časovými bloky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.GetDateOf(46, Pm.Time - 6 / 24, 8) + 6 / 24;
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetDateOf
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice