Update cookies preferences
Promotic

ClockStart - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění časových stopek.
Syntaxe:
Double ClockStart([Boolean bGlobal])
Parametry:
bGlobal[nepovinné] (Boolean) typ měření
true (přednastaveno) - Globální měření času. Takto lze však provádět pouze jedno měření v daném okamžiku.
false - Lokální měření času. Takto lze provádět i více měření současně.
Poznámka:
Metoda slouží k spuštění časových stopek. V případě lokálního měření je nutno zapamatovat si hodnotu vrácenou při volání této metody a tuto zapamatovanou hodnotu pak předat jako parametr při následném volání metody ClockStop. K zastavení časových stopek slouží metoda ClockStop. Metodami ClockStart a ClockStop lze zjistit délku trvání děje s přesností na mikrosekundy. V případě globálního měření navíc automaticky vypíše délku změřeného úseku do položky Debug INFO systému.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.ClockStop (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ClockStart();
// ...
Pm.ClockStop();
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nClock, nTime;
nClock = Pm.ClockStart(true);
// ...
nTime = Pm.ClockStop(nClock);
Pm.Debug("Time=" + nTime);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStart
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.