Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClockStart - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění časových stopek.
Syntaxe:
ClockStart([bGlobal As Boolean]) As Double
Volání:
Pm.ClockStart bGlobal
Parametry:
bGlobal[nepovinné] (Boolean) typ měření
true (přednastaveno) - globální měření času. Takto lze však provádět jen jedno měření v daném okamžiku
false - lokální měření času. Takto lze provádět i více měření současně.
Poznámka:
Metoda slouží k spuštění časových stopek. V případě lokálního měření je nutno si zapamatovat hodnotu vrácenou při volání této metody a tuto zapamatovanou hodnotu pak předat jako parametr při následném volání metody ClockStop. K zastavení časových stopek slouží metoda ClockStop. Metodami ClockStart a ClockStop lze zjistit délku trvání děje s přesností na mikrosekundy. V případě globálního měření navíc automaticky vypíše délku změřeného úseku do položky Debug_info INFO systému.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ClockStart
'...
Pm.ClockStop
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nClock, nTime
nClock = Pm.ClockStart(true)
'...
nTime = Pm.ClockStop(nClock)
Pm.Debug "Time=" & nTime
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStart
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice