Promotic

WndHtmlPage - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí HTML stránky v modálním/nemodálním okně.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView - viz Otevření prohlížeče Web stránek (/#glob/webbrowser).
Syntaxe:
Variant WndHtmlPage(String sURL, [String sStyle], [String sOptions], [Variant vArguments])
Parametry:
sURL(String) Adresa HTML stránky.
sStyle[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob zobrazení okna.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "modal:yes;".
"modal:yes/no;" (nepovinné) - Příznak, zda okno bude modální (yes) nebo nemodální (no) (yes = přednastaveno).
sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry pro zobrazení okna.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "dialogLeft:50px;dialogTop:50px;dialogWidth:300px;dialogHeight:200px;resizable:no;".
"dialogWidth:nnn;" (nepovinné) - Nastaví šířku okna ve zvolené jednotce (px, mm, cm).
"dialogHeight:nnn;" (nepovinné) - Nastaví výšku okna ve zvolené jednotce (px, mm, cm).
"dialogLeft:nnn;" (nepovinné) - Nastaví pozici okna v ose X ve zvolené jednotce (px, mm, cm).
"dialogTop:nnn;" (nepovinné) - Nastaví pozici okna v ose Y ve zvolené jednotce (px, mm, cm).
"center:yes/no;" (nepovinné) - Určuje, zda okno centrovat do středu plochy (yes = přednastaveno).
"resizable:yes/no;" (nepovinné) - Určuje, zda okno má pevné rozměry (no = přednastaveno).
"scroll:yes/no;" (nepovinné) - Určuje, zda okno zobrazí scrollbary (posuvné lišty) (yes = přednastaveno).
"help:yes/no;" (nepovinné) - Určuje, zda okno zobrazí ikonu pro kontextovou nápovědu (yes = přednastaveno).
"status:yes/no;" (nepovinné) - Určuje, zda okno zobrazí stavovou lištu (no = přednastaveno).
vArguments[nepovinné] (Variant) Parametr, předávaný zobrazované HTML stránce.
Může být libovolného datového typu, včetně pole hodnot.
HTML stránka v okně může přistupovat k této hodnotě pomocí vlastnosti "dialogArguments" HTML objektu window.
Vrácená hodnota:
Vrácená hodnota má smysl pouze pro modální okno (parametr sStyle="modal:yes;").
HTML stránka v okně může nastavit tuto hodnotu pomocí vlastnosti "returnValue" HTML objektu window. Může být libovolného datového typu, včetně pole hodnot.
Pokud vlastnost v HTML stránce není nastavena nebo se jedná o nemodální okno, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Pozici a velikost okna lze uvádět v následujících jednotkách: px - v pixelech, mm - v milimetrech, cm - v centimetrech.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Zobrazí příslušnou HTML stránku v modálním okně na zadané pozici a velikosti. Zakázána je ikona nápovědy a není povoleno měnit rozměry okna:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndHtmlPage("https://www.promotic.eu", "", "dialogLeft:50px;dialogTop:50px;dialogWidth:500px;dialogHeight:300px;resizable:no;help:no;");
Příklad2:
Zobrazí textový soubor eula.txt ze systémové složky Windows v modálním okně.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndHtmlPage("file://" + Pm.DiscGetPath("#winsys:eula.txt"));
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndHtmlPage
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.